Wsparcie

ORDYNACJA nie otrzymuje „wsparcia z 1%”, natomiast istnieje możliwość odliczenia od dochodu kwoty darowizny przekazanej dla Ordynacji do wysokości 6% dochodu.
Jeśli identyfikujesz się z celami i działaniami podjętymi przez Ordynację — wesprzyj nas darowizną poprzez wpłatę dowolnej sumy na konto bankowe Stowarzyszenia podając swój adres e-mail.
Każda suma jest dla nas ważna i za każdą serdecznie dziękujemy!

BĄK+ORDYNACJA
ul. 27 Grudnia 9/1A • 61-737 Poznań
przelewy krajowe IBAN: PL59 1240 1747 1111 0010 7412 2737
przelewy z zagranicy SWIFT: PKOPPLPW PL59 1240 1747 1111 0010 7412 2737


WSPARCIE

Kryteria wsparcia prawno-materialno-finansowego definiuje statut Stowarzyszenia BĄK+ORDYNACJA z dnia 10 listopada 2018 roku (tekst jednolity) § 27 ust. 5
Z funduszy Ordynacji wolno wspierać członków rodziny z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie członków Ordynacji,
Decyzja o wsparciu, wysokości, sposobie i czasie trwania zależy od Zarządu, który zasięga wcześniej opinii Rady Gabinetowej Ordynacji,
Przeciwko zdaniu Zarządu, który odmówił wsparcia, przysługuje wnioskodawcy prawo apelacji do Walnego Zgromadzenia Członków, które ostatecznie decyduje z wykluczeniem drogi sądowej,
Apelacja winna być doręczona Ordynatowi w przeciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania odmownej odpowiedzi.