Wsparcie

ORDYNACJA nie korzysta i nie otrzymuje „wsparcia z 1%”.

BĄK+ORDYNACJA
ul. 27 Grudnia 9/1A • 61-737 Poznań
przelewy krajowe IBAN: PL59 1240 1747 1111 0010 7412 2737


WSPARCIE

Kryteria wsparcia prawno-materialno-finansowego definiuje statut Stowarzyszenia BĄK+ORDYNACJA z dnia 10 listopada 2018 roku (tekst jednolity) § 27 ust. 5
Z funduszy Ordynacji wolno wspierać członków rodziny z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie członków Ordynacji,
Decyzja o wsparciu, wysokości, sposobie i czasie trwania zależy od Zarządu, który zasięga wcześniej opinii Rady Gabinetowej Ordynacji,
Przeciwko zdaniu Zarządu, który odmówił wsparcia, przysługuje wnioskodawcy prawo apelacji do Walnego Zgromadzenia Członków, które ostatecznie decyduje z wykluczeniem drogi sądowej,
Apelacja winna być doręczona Ordynatowi w przeciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania odmownej odpowiedzi.