Okolica Poetów

Ponieważ ukazał się nowy egzemplarz „Okolicy Poetów” nr 80 pod redakcją Jerzego Szatkowskiego, z zamieszczoną – co dla Ordynacji jest najistotniejsze – poezją Anny Boduszyńskiej-Bąk, oraz że jej wiersze znalazły się w tak doborowym towarzystwie, jak przystało na wydawany od roku 1998 kwartalnik nawiązujący do wspaniałej tradycji polskiego miesięcznika literackiego z lat 1935 – 1939 — to należało by może napisać wreszcie parę słów więcej, pozbierawszy to, co do tej pory zostało powiedziane o jej poezji, i o samej autorce książki poetyckiej „Otoczenie”, wydanej w roku 2017.

Czytaj dalej