Odzyskać Polskę

Odzyskać Polskę-okładka.pages
Odzyskać Polskę
© Zbigniew Makarewicz

Względy moralności publicznej, względy postaw etycznych wspólnoty narodowej przemawiają zatem bezwzględnie za nawiązaniem prawnej łączności pomiędzy III Rzeczpospolitą Polską a II Rzeczpospolitą Polską.

Zbigniew Makarewicz 2001

Pobierz bezpłatny egzemplarz książki Zbigniewa Makarewicza pt. „Odzyskać Polskę” klikając na poniższy link:

ODZYSKAĆ POLSKĘ.pdf


INFORMACJE DODATKOWE

Wydawnictwo: BĄK+ORDYNACJA

Język: polski

Rok wydania: 2017

Rozmiar pliku: 4,3 MB

Zabezpieczenie: brak

Użytkowanie – Drukowanie – Kopiowanie: w granicach licencji

LICENCJA: Kopia przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzielił wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. niniejsza kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej bez uzyskania odpowiedniej licencji udzielonej przez BĄK+ORDYNACJA.